Förmedlare

SalusAnsvar har varit en del av Folksam sedan januari 2013 och vid årsskiftet blev Folksam ny försäkringsgivare för SalusAnsvars sakförsäkringar (till exempel hem-, villa- och fritidshusförsäkring), motorfordonsförsäkringar och företagsförsäkringar (till exempel egendoms-, ansvar- och avbrottsförsäkring).

SalusAnsvars personförsäkringar behåller för närvarande den nuvarande försäkringsgivaren SalusAnsvar Personförsäkring AB men vi arbetar mot att flytta över även delar av personförsäkringarna.

Gruppförsäkringsavtal

Under året kommer de förmedlade gruppförsäkringsavtalen gällande personrisk att tas över av Förenade Liv. Detta sker i och med respektive huvudförfallodag, 1 april för Företag Bas och 1 maj för SA Open. De produkter som erbjuds hos Förenade Liv är liknande de som finns hos SalusAnsvar idag.

Kontakta Förmedlarservice på 08-555 450 88 vid eventuella frågor.

Skador som inträffar före flytten av respektive försäkring fortsätter att regleras utifrån SalusAnsvars försäkringsvillkor.

Läs gärna vårt nyhetsbrev

Individuella avtal

Vi har infört teckningsstopp på individuell personriskförsäkring (livförsäkring (TNUG), sjukförsäkring (SINO), sjuk- och olycksfallsförsäkring, familjestöd och olycksfallsförsäkring). Vi har även stoppat upplägg av nya förmedlare. Vi återkommer med mer information om eventuellt byte av försäkringsgivare längre fram under våren.

Kontakta oss på 08-55 54 52 65 vid eventuella frågor eller ändringar på befintliga försäkringar.